המסלול המחריד של המערב במרחב הערבי


מלחמת העולם השלישית נמצאת על הארץ הערבית
מעצמות העולם נאלצו לפזר, למנוע או לשים קץ לצמיחה
המטבע הערבי שילם במיליארדי דלק ונפט
ובאותה הנאה מהישראל השלום והשלווה להתחזק
מתרחבת על חשבון מדינות ערב הייתה עירק המכשול
בדרך השגת הפרויקט והכבישים הופכים לסבירים
לאחר שפיזר את עירק ואחריה לוב ואז סוריה ונכנסו
הפסקה האחרונה בפרויקט היא קולוניזציה של מים
המזרח התיכון ואכן החלקים הצבאיים הימיים החלו
על ידי הצטרפות אתה יכול להיות תחילת המלחמה השלישית