الوسم'manif'

Trois pays en cours d’implosion

L’implosion est le résultat d’une expression externe supérieure a celle interne, et dans ce cas, le poids…

وا حسيناه….. وا صدماه يريدون خبزا فأمطروهم قنابل

وا حسيناه….. وا صدماه يريدون خبزا فأمطروهم قنابل يريدون خبزا فأمطروهم قنابل يريدون سكنا فعجلوا بهم الي…

general

Thanks to you for your support

mkvert

mk3vert